Moje konto Moje konto

Formularz Odstąpienia od Umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

(prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu:

................................................................................................................................................................................

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

................................................................................................................................................................................

 

Niniejszym oświadczam, iż:

1.      Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą:

.......................................................................................................................................................................... i zwracam wymienione poniżej towary.

2.      Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

Data otrzymania towaru: .........................................................................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ....................................................................................

Zwracane towary:

Nazwa

Ilość

Cena brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

Właściciel rachunku: ..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

 

 

Podpis....................................………